Tak płyniemy

Kiedy na wodę w Grecji? [Aktualizacja Maj 2020]

Jak tam, żeglarze? Smutno bez jachtu? No, smutno, smutno. Popływałoby się, a tu nawet do Grecji polecieć nie można.

W tej chwili w Grecji nie można żeglować w ogóle. Porty są zamknięte. Ale już niedługo! Właśnie  wydano zarządzenie dla żeglarzy, które wchodzi w życie po 18 maja 2020.

Blokada portu Alimos, Marzec-Maj 2020

Test na koronawirusa

Każdy, kto planuje wyjazd do Grecji, będzie musiał przejść test na koronawirusa i przedstawić zaświadczenie o jego wykonaniu. Badanie będzie musiało być wykonane nie wcześniej niż 72 godziny przez przekroczeniem granicy. Nie jest jeszcze jasne, jakie testy będą dopuszczalne. W chwili obecnej koszt takiego testu w Polsce to 500-600 zł.

Liczba osób na jachcie

Nie ma obostrzeń co do liczby pasażerów na łodziach żaglowych. Na jachcie może przebywać tyle osób, na ile jest on zarejestrowany.

Ograniczenia dotyczą łodzi motorowych, które mogą mieć tylko 50%-70% obłożenia w zależności od długości.

Na łodzi musi znajdować się zeszyt z danymi osób, przebywających na pokładzie, a w nim:

a) nazwisko

b) rola (załogant, pasażer, gość, technik itp.)

c) godziny wejścia na pokład i zejścia z niego.

Zeszyt ma być dostępny do wglądu dla władz portu i służb sanitarnych.

Na jachcie mogą przebywać wyłącznie osoby, które weszły na pokład na początku podróży. To znaczy, że nikt nie może się dosiąść się w trakcie rejsu ani odwiedzać załogantów.

Zalecenia sanitarne

W przypadku jachtów czarterowych, po sprzątaniu wymagane są trzy  godziny wietrzenia, zanim na pokład wejdzie nowa załoga.

Stan zdrowia pasażerów

Każda łódź musi mieć zeszyt, w którym odnotowuje się informacje o stanie zdrowia załogi. Członkowie załogi zobowiązani są mierzyć temperaturę ciała raz dziennie i wpisywać to do zeszytu. Ma być on dostępny do wglądu dla władz portu i służb sanitarnych.

Postępowanie w razie choroby na pokładzie

W razie podejrzenia, że ktoś na pokładzie jest chory, osoba odpowiedzialna za jacht ma niezwłocznie powiadomić właściwy organ w następnym porcie. Należy to zrobić przed przybyciem do portu, aby ustalić, czy port ma możliwość transportu, izolowania, diagnozowania i opieki nad chorymi. Jacht może zostać skierowany do innego portu.

Zaleca się natychmiastową izolację osoby z podejrzeniem choroby. Umieścić ją w miejscu z wentylacją, odkażać powierzchnie oraz myć i dezynfekować ręce. Stosować zabezpieczenia, takie jak maski czy rękawiczki.

Po dopłynięciu do portu wszyscy zostają poddani kwarantannie na łodzi albo na lądzie.

Środki ostrożności w czasie rejsu

Kiedy załoga wychodzi na ląd, wszyscy powinni zakładać maski.

Zaleca się stosowanie rękawiczek podczas tankowania, wiązania lin, a także innych procedur, wymagających dotykania sprzętów, używanych przez wiele osób. 

Szkolenie załogi i pasażerów

Obowiązkiem kapitana jest przeszkolić załogę co do postępowania w razie podejrzenia choroby, a także o konieczności używania wyposażenia ochronnego, o stosowaniu higieny osobistej i zachowaniu dystansu społecznego. 

Tematy do poruszenia z załogą:

  • Jeśli ktoś z załogi miał kontakt z pacjentem z COVID-19 w ciągu 14 dni przed podróżą, nie powinien brać udziału w rejsie.
  • Techniki mycia rąk (częste mycie rąk mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund, stosowanie rękawiczek nie zastępuje higieny rąk).
  • Kiedy myć ręce: po każdym kontakcie z inną osobą, z przedmiotami, dotykanymi przez innych, jak poręcze, uchwyty, przed założeniem maski i po jej zdjęciu, przed założeniem rękawiczek i ich zdjęciu, przed jedzeniem, przed dotknięciem twarzy.
  • W jakich przypadkach zaleca się stosowanie środków antyseptycznych zamiast mycia rąk (np. jeśli dłonie nie są wyraźnie zabrudzone, można zastosować roztwór alkoholowy).
  • O skrupulatnym przestrzeganiu zasad higieny, w szczególności: unikania kontaktu rąk z ustami, nosem lub oczami.
  • O właściwych zarządzaniu odpadami.
  • O właściwym stosowaniu osobistego wyposażenia ochronnego (maski i rękawiczki).

Najnowsze wpisy